Utorok, 20. február 2018

Oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže

Vedúci oddelenia
Mgr. Jozef Varga
Telefón 058/732 32 57 - 58, kl. 118
E-mail

rv.varga@uvzsr.sk

Pracovníci oddelenia referát epidemiológie :

 

 

Telefón

 

Pracovníci oddelenia referát hygieny detí a mládeže , kl.118

Telefón

 

Ing. Magdaléna Slížová PhD.

rv.slizova@uvzsr.sk

Bc. Dušan Hajdúk, email:   

rv.hajduk@uvzsr.sk

058/7323257-58, kl.114,124

 

Ľudmila Ďuránová,email:   rv.duranova@uvzsr.sk

058/732 32 57 - 58, kl. 124, 113

 

Špecifikácia činnosti referátu epidemiológie 

 • koordinácia protiepidemickej práce na území okresu
 • prevencia a represia prenosných ochorení (salmonelózy, infekčnej žltačky, bacilárnej úplavice, hnačkové ochorenia a pod.)
 • monitorovanie výskytu všetkých infekčných ochorení na území okresu Rožňava a vypracovávanie epidemiologických prognóz
 • analyzovanie vývoja trendu chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia
 • monitorovanie výskytu akútnych respiračných ochorení v populácii
 • metodická a konzultačná činnosť, poradenstvo v problematikeifekčných ochorení
 • anonymné testovanie na HIV/AIDS, poradenská služba
 • preventívne šetrenie v zdravotníckykych prípadne iných zariadeniach so zameraním na problematiku dezinfekcie a sterilizácie, mikrobiálnej kontaminácie
 • poskytuje konzultácie o všetkých očkovaniach v SR (pravidelné, mimoriadne, zvláštne) a o epidemilogickej situácii vo svete

Očkovanie

Poskytuje konzultácie o všetkých očkovaniach v SR (pravidelné, mimoriadne, zvláštne) o epidemiologickej situácii vo svete v súvislosti s možným očkovaním. Sleduje preočkovanosť u vybraných nákaz, trvale monitoruje možné nežiadúce účinky vakcín.

Poradňa AIDS – odbery krvi na vyšetrenie protilátok anti–HIV

Prevádzkuje poradenstvo k problematike HIV a AIDS, v prípade rizika nákazy je možné previesť diagnostický test na zistenie protilátok anti-HIV.

Ordinačné hodiny oddelenia

utorok: 7.00 - 13.00
streda: 7.00 – 13.00

Kontakt, informácie, objednávky

telefón: 058/732 32 57 - 58 kl. 146
fax: 058/732 35 65
e-mail: rv.petiova@uvzsr.sk

 1.12. - Celodenná služba pre verejnosť.

 

Špecifikácia činnosti referátu hygieny detí a mládeže

 • odbor je zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku
 • sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav
 • vykonáva potravinový dozor v spolupráci so zamestnancami odd. HVa PBP, nad epidemilogicky rizikovými činnosťami – spoločné stravovanie pre deti a mládež
 • sleduje denný režim detí a mládeže so zreteľom na záťaž vyplývajúcu z vyučovacieho procesu
 • zúčastňuje sa na realizácii prevetívnych programov a projektov ochrany zdravia verejnosti, ktoré sú zamerané na primárnu prevenciu, na sledovanie vplyvov behaviorálnych a iných rizík na zdravie