Utorok, 20. február 2018

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

Poradňa zdravia poskytuje všetkým občanom poradenstvo v oblastiach:

 • zdravého spôsobu života
 • zdravej výživy
 • v odvykani od fajčenia
 • zdravej a bezpečnej práce

Jej úlohou je zvyšovať záujem verejnosti o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a rozvíjanie vlastných schopností posilniť svoje zdravie a predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to:

 • srdcovo-cievnych (napr. vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda)
 • chorôb látkovej výmeny (napr. obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov)
 • chorôb nádorových

Základná poradňa - je zameraná na preventívne vyšetrenia zdravých osôb so zameraním na stanovenie zdravotných rizík resp. rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení pod odborným dohľadom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Okrem anamnestických údajov, antropometrických vyšetrení, merania TK a pulzu, zisťujú sa v krvi vybrané biochemické parametre (hladina cukru a tukových látok v krvi), meranie podkožného tuku, a u fajčiarov zisťovanie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzerom. Po stanovení osobného rizikového skóre klient absolvuje záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom.

U klientov, u ktorých boli v základnej poradni zistené prekročené kritické hodnoty tlaku krvi a biochemických ukazovateľov zdravotného stavu, ktoré by mohli byť na základe anamnestických údajov ovplyvnené aj pôsobením nesprávnej výživy a životosprávy (fajčenie, málo pohybu atď.) je ponúknutá možnosť odborného poradenstva v špecializovaných poradniach:

 

1. Poradňa správnej výživy a úpravy hmotnosti
2. Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia
3. Poradňa ochrany a podpory pri práci

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia zabezpečuje okrem individuálneho poradenstva aj skupinové a hromadné poradenstvo, ktoré sa vykonáva formou:

  • poradenských skupín (napr. skupín na odvykanie od fajčenia, úpravu hmotnosti, pre hypertonikov)
  • návštev škôl a organizácií
  • hromadných podujatí (napr. výstavy, prednášky, diskusie, dni zdravia)
  • pôsobenia cez masmédiá

            Čo sú hlavné rizikové faktory

srdcovo-cievnych ochorení

 

 

 

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme zmeniť:

 

 

 

 1. Vek/Pohlavie

   

S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

 

 

 1. Rodinná anamnéza

   

Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. „rizikovej rodiny“, je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

 

 

 1. Osobná anamnéza

   

Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

 

 

Rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť:

 

 

 

 1. Fajčenie

   

Popri zapríčinení 90% prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70% viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5 krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na rozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

 

 

 1. Vysoký krvný tlak

   

Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš „horný“ (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš „dolný“ (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

 

 

 

 1. Vysoká hladina cholesterolu

   

Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než

5 mmol/l (milimolov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny... Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia a 500-800 g čerstvej zeleniny denne a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou (napr. rýchlou chôdzou) denne 1 hodinu a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

 

 

 1. Diabetes mellitus (cukrovka)

   

Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie veľmi často nadváha. Ak máte nadváhu, zmena zloženia potravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

 

 

 1. Telesná hmotnosť

   

Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) deleno výška na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 24 a pre mužov do 25. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo s celozrnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.

Informácie

Základná poradňa pracuje každý utorok a štvrtok od 7.30 - 11.00 hod.
Objednať sa je možné na tel. čísle 058/732 32 57 - 58


Pri návšteve špecializovanej poradne je potrebné si dohodnúť individuálny termín.
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
Vyšetrenia a poradenská činnosť je poskytovaná bezplatne.