Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Infekčné ochorenia

Oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže

Vaše zdravie

naša zodpovednosť

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení ako aj hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu v Rožňavskom okrese.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, register odborne spôsobilých osôb, harmonogram skúšok.

Žiadosť je možné podať elektronicky alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ

OZNAM

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk bude súčasné webové sídlo RÚVZ RV www.ruvzrv.sk zrušené a vypnuté k 31.12.2023. Od 1.1.2024 bude doména ruvzrv.sk presmerovaná na nový portál uvzsr.sk/web/ruvzrv .
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ RV nájdete na novom portáli na podstránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzrv .

Od 24.12.2023 nebude toto webové sídlo aktualizované.

Aktuality a novinky

Aktuálne informácie a novinky regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

HORE
Facebook RUVZRV