Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Infekčné ochorenia

Oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže

Vaše zdravie

naša zodpovednosť

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení ako aj hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu v Rožňavskom okrese.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, register odborne spôsobilých osôb, harmonogram skúšok.

Non-stop info linka - CoVid-2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave zriaďuje pre verejnosť non-stop linku a E-mailovú adresu, na ktorej sa môže verejnosť informovať ohľadom CoVid-2019. Informácie sú dostupné aj v Anglickom jazyku

Regional Office of Public Health in Rožňava region has established a non-stop call line and an e-mail adress to provide information regarding new coronavirus CoVid-2019. Communication and information for the public is available in Slovak and English languages

Tel č. (Phone number): 00421 905 439 276

Aktuality a novinky

Aktuálne informácie a novinky regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

HORE