Športový deň a 1. Spanilá jazda RÚVZ RV v rámci Európskeho týždňa mobility 2022

Organizátorom a iniciátorom Európskeho týždňa mobility (ETM) je Európska komisia a na Slovensku ju pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Keďže doprava je jednou z oblastí, kde stále stúpa množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a život obyvateľov, je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest.  Práve kampaň ETM má za cieľ znižovať potrebu využívania auta na denné presuny obyvateľov a zvyšovať podiel peších, cyklistov, ako aj užívateľov verejnej dopravy.

Myšlienku tejto aktivity podporili aj pracovníci RÚVZ so sídlom v Rožňave. Spolu prešli viac c ako 205 km.

Je to veľa alebo málo?
 16. septembra 2022 sa v rámci Európskeho týždňa mobility zapojilo do tejto aktivity 16 pracovníkov RÚVZ so sídlom v Rožňave.

 Cieľom pohybových aktivít bolo miesto konania športového dňa, na ktorý 6 kolegov prišlo na 2 kolesách a 10 na svojich vlastných nohách. Cyklisti dali svojej jazde názov 1. Spanilá jazda RÚVZ RV a tak nám neostáva nič iné, len sa pokúsiť v tejto milej aktivite pokračovať, aby sa číslo pred slovom „spanilá“ zvyšovalo čo najrýchlejšie.

Na bicykloch sme spolu po sčítaní prešli 170,4 km a 35 km peši. 2 kolegovia prešli na bicykloch po 54 km a ďalší 4 kolegovia po 15,6 km. Ďalší 10 kolegovia prešli peši 3,5 km do oddychového areálu Lucs patak.
 Skvelé počasie a výborná nálada len umocnili radosť z každého prejdeného kroku, odjazdeného kilometra a ďalších spoločných aktivít.
205 km nie je veľa a my vieme, že stále sa dá viac urobiť preto, aby sme žili zdravšie na krajšej planéte.
Tak do toho!