10.5.2013 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu a navrhla, aby sa týmto dňom stal 10 máj.

Cieľom tohto dňa je podporiť zvýšenie pohybovej aktivity a tiež poukázať na pozitívne účinky pohybu na ľudský organizmus. 

Dostatočná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu vlastného zdravia, je silným pozitívnym prostriedkom proti vzniku a rozvoju chronických neinfekčných chorôb, akými sú srdcovocievne choroby, vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, osteoporóza a iné a to od útleho detstva až po starobu. Zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť.

Prečo je pre nás pohyb taký dôležitý ?
–   zlepšuje činnosť srdca,
–   pozitívne ovplyvňuje TK,
–   udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti, posilňuje svalstvo
–   uvoľňuje nervové napätie a má vplyv na duševnú sviežosť, zmenší depresie, pomáha vyrovnať sa so stresom.
–   pozitívne ovplyvňuje hladinu cholesterolu a cukru
–   pomáha pri liečbe obezity

posilňuje imunitný systém,

– fyzická aktivita môže predĺžiť mladosť a oddiali starobu, udrží človeka sviežeho, ohybného, mobilného i práceschopného až do staroby.

Pravidelná pohybová aktivita je nenahraditeľným liekom. Pohyb by pre každého z nás mal byť dennou samozrejmosťou, pretože pre naše telo predstavuje rovnako dôležitú nevyhnutnosť ako strava alebo spánok.

Základom však ostáva vôľa sa do toho pustiť a potom vôľa vydržať.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Margita Illyésová