14. november je Svetovým dňom diabetu

Cukrovka alebo diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, o ktorom napriek tomu, že ho máme, nemusíme vedieť a nijako ho neriešime. V prvých štádiách, alebo počas tzv. prediabetu nás nič nebolí.

Často sa mylne domnievame, že ju zdedíme a zabúdame na to, že si ju často doslova pestujeme svojím zlým životným štýlom.

Nadváha a obezita, ktorá vzniká v dôsledku nesprávnej, často energeticky predimenzovanej výživy a zároveň v dôsledku nedostatočnej pravidelnej pohybovej aktivity je významným rizikovým faktorom pre vznik cukrovky 2. typu už v mladom veku.

Ak sa riziká včasne neznížia alebo neodstránia, alebo ak sa už vzniknutá cukrovka včasne a efektívne nelieči, dochádza k vážnemu nezvratnému poškodeniu organizmu (poškodenie ciev, nervov, zraku, činnosti obličiek, srdca, mozgu).

Prevencia cukrovky 2. typu by nemala byť len záležitosťou jednotlivca. Jej odvrátiteľnosť by mala stáť na pevných pilieroch zmeny životného štýlu v našich rodinách, komunitách a v celej spoločnosti. Ak chceme znížiť riziko cukrovky u seba a svojich blízkych, tak by nám všetkým malo záležať najmä na:

  • striedmej, vyváženej a pestrej strave vrátane správneho pitného režimu
  • dostatočnom a pravidelnom pohybe
  • účasti na preventívnych prehliadkach

Pomoc a viac informácií o prevencii cukrovky nájdete u svojich ošetrujúcich lekárov ale tiež aj v poradenskom centre ochrany a podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, alebo na ☎️ tel. číslach: 0905 439 276, 058-732 32 57.