14. november – Svetový deň diabetu

Nosnou témou Svetového dňa diabetu v rokoch 2021 – 2023 je „Access to Diabetes Care“ – „Dostupnosť diabetologickej starostlivosti“. Cieľom je zvýšiť povedomie o naliehavých problémoch, ktorým čelia diabetici a zároveň podporiť snahy o prevenciu cukrovky.

Podľa údajov Svetovej federácie diabetu v roku 2021 žilo na svete 537 miliónov ľudí s diagnostikovanou cukrovkou. Odhaduje sa, že ďalších okolo 240 miliónov ľudí o svojej chorobe nevedia. Na Slovensku bolo v roku 2021 dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách 355 819 pacientov. Počet pacientov má stúpajúci charakter.

Diabetes je chronické ochorenie, pri ktorom pankreas nie je schopný produkovať inzulín, alebo keď ľudské telo nedokáže správne využívať inzulín. Poznáme niekoľko typov diabetu. Najčastejšie sa vyskytuje diabetes mellitus 2.typu, ktorý predstavuje približne 90% prípadov.

Aj keď existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj cukrovky 2.typu a jej komplikácií, medzi najvýznamnejšie patrí životný štýl. Ukázalo sa, že jednoduché zmeny ňom môžu zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky.

Ak ste sa pri zodpovedaní dotazníka našli medzi rizikovými skupinami neváhajte a objednajte sa do Poradenského centra ochrany a podpory zdravia alebo navštívte svojho všeobecného lekára.

Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia Vám odborní zdravotnícki pracovníci na základe vyšetrenia glykovaného hemoglobínu a zistenia ďalších rizikových faktorov, poskytnú informácie v oblasti zdravého životného štýlu, životosprávy a primeranej pohybovej aktivity.

V prípade záujmu o vyšetrenie, nás môžete kontaktovať a objednať sa v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod. na telef. č. 058/732 32 57, 58 kl. 123, 122, alebo 0905/439 276. Nájdete nás na adrese: RÚVZ Rožňava, Špitálska 1, 048 01 Rožňava.