Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva verejnú vyhlášku, ktorou sa poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nariaďuje zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových zariadeniach a dôsledné dodržiavanie hygienicko – epidemického režimu na všetkých oddeleniach a prísne dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej techniky u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

 

 

Rozhodnutie ÚVZ SR o opatreniach na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia