2 nové prípady COVID-19 ku dňu 31.3.2020

V okrese Rožňava sú ďalšie 2 potvrdené prípady
Jedná sa o 2 ženy (23 a 27 rokov).
1️⃣ žena pricestovala zo zahraničia a je umiestnená v karanténnom zariadení v Liptovskom Mikuláši
2️⃣ žena pricestovala zo zahraničia a je umiestnená v karanténnom zariadení v Bratislave
Obe osoby neboli dlhodobo v okrese Rožňava, majú tu len trvalé pobyty. Situáciu naďalej preverujeme ale nejedná sa o ochorenie, ktoré by bolo zaznamenané v našom okrese.
‼Do dnešného dňa máme potvrdený len jeden prípad, ktorý sa vyskytol na území okresu Rožňava.

Dňa: 31.3.2020