22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 budú v dňoch 20. až 24. marca 2023 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8:00 do 14:00 hod. záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Zároveň žiadame verejnosť o vyplnenie anonymného online dotazníka „Mám rád vodu“, ktorý v súvislosti so Svetovým dňom vody pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho cieľom je bližšie spoznať postoje verejnosti a získať informácie o tom, ako je verejnosťou vnímaná kvalita pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Ďakujeme Vám za Váš vzácny čas.

Dotazník je dostupný na webovej stránke:


V Rožňave, dňa 17.03.2023
Vypracoval: Mgr. Lukáš Jakobej, Ing. Jana Hricková, RÚVZ so sídlom v Rožňave
Zdroje: worldwaterday.org un.org/en/observances/water-day