31. máj 2013 – Svetový deň bez tabaku

Posledný májový deň je každoročne vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku.

V roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť.

Ak sa chceme úspešne a v plnej miere podieľať na boji o vlastné zdravie, musíme si čím skôr uvedomiť zhubné pôsobenie škodlivín tabaku na zdravie a pevne sa rozhodnúť, že s fajčením chceme skutočne a definitívne prestať. Každá vyfajčená cigareta výrazne skracuje život. Z hľadiska upevňovania zdravia je dôležité stať sa nefajčiarom. Je už všeobecne známe, že fajčenie škodí zdraviu. Nechcete aj Vy prestať fajčiť?

Fajčenie je závislosť, závislosť je choroba a chorobu je potrebné liečiť.

Margita Illyésová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave