Nebezpečné kozmetické výrobky 6.5.2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nórsku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00542/22

názov: Oasis bedbath, Unperfumed –  čistiace utierky

značka: Oasis

typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595,109422

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Vernacare Limited

                1 Western Avenue, Matrix Park, Chorley

PR7 7NB Lancashire, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: www.oasis.no

popis: Bielo-zelené balenie, ktoré obsahuje 5 kusov čistiacich utierok určených na osobnú hygienu, viď obrázky.

A12_00542_22_foto1

A12_00542_22_foto2

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho mikroorganizmu – Pseudomonas aeruginosa. Výrobok nie je bezpečný  v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie  u osôb s oslabeným imunitným systémom.

 

2. hlásenie č. A12/00588/22

názov: Gel Douche Pomme d’Amour OUD DUBAI EL Saphir – sprchový gél

značka: Qud Dubai

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

dovozca: Cajiexport Internacional Slu I,

                Urbanizacion Cornisa Azul, fase 3, bloque 1

41920 Sevilla, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Bezfarebná priehľadná  plastová fľaša, ktorá je  uzavretá  čiernym vyklápacím vrchnákom, viď obrázky.

A12_00588_22_foto1

Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza prekročené množstvo konzervačnej látky Methylisothiazolinone v koncentrácii (0,00245 %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu u citlivých osôb. Ďalej  vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látok –  Chlorphenesin a Phenoxyethanol, ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek. Neuvedenie týchto konzervačných látok je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Počas kontroly bolo zistené, že na výrobkoch s vôňou (bubble gum, tahara, vanilla, coconut) neboli uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, výrobná dávka, zoznam zložiek).

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.