5. máj – Deň hygieny rúk

Od roku 2009 si každoročne pripomíname 5. máj ako Deň hygieny rúk.

Jeho heslom je Umývaj si ruky – zachrániš život.

Kampaň je určená predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov, ale je dôležité dbať na správnu hygienu rúk aj mimo zdravotníctva – v našom bežnom živote. Z toho dôvodu sme sa tento rok zamerali na našich najmenších a navštívili sme materské a základné školy v okrese s cieľom priblížiť im dôležitosť správnej hygieny rúk a naučiť ich správnym návykom aj s praktickým nácvikom pod UV lampou.