Ako ochrániť svoje zdravie po záplavách ?

I toto leto počasie ukázalo svoju silu a nepredvídateľnosť. Prívalové dažde a vyliatie vodných tokov spôsobili uplynulý víkend na mnohých miestach okresu Rožňava lokálne povodne.

 

Voda opadla, a čo ďalej?

 • vysušte zaplavené priestory Vášho domu alebo bytu otvorením okien, ventilátorom alebo teplovzdušnými zdrojmi,
 • mechanicky odstráňte bahno a nečistoty z povrchov, zvlhnuté omietky, znečistené plochy umyte vodou a dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom podľa návodu výrobcu na obale, používajte gumené rukavice, gumené čižmy,
 • dodržiavaje tieto základné hygienické požiadavky:

1. Umývajte si dôkladne a často ruky! a to po vždy po kontakte so záplavovou vodou a
zaplavenými predmetmi, pred konzumáciou nápojov a potravín, po použití WC.

2. Nepožívajte a nepoužívajte vodu zo zaplavených studní! Na pitie a varenie používajte len pitnú vodu z kontrolovaných zdrojov, z cisterny v prípade náhradného zásobovania pitnou vodou alebo vodu balenú.

3. Nekonzumujte zaplavené potraviny ani poľnohospodárske plodiny! Výnimkou sú potraviny, ktoré sú balené v skle, konzervy a potraviny uzatvorené v plastových obaloch, avšak len ak tieto nie sú poškodené a nepozorujete zmeny senzorických vlastností potravín (farba, pach, konzistencia), nevyhnutné je však dôkladné umytie povrchu obalu.

4. Nekonzumujte ani chladené a mrazené potraviny! a to v tom prípade, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia pozorujete zmeny ich senzorických vlastností ako zápach, zmeny konzistencie, farby a pod.

5. Sledujte svoj zdravotný stav! Nepodceňujte žiadne zdravotné problémy, najmä hnačky, zvýšenú teplotu, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé či začervenané miesta na pokožke, ktoré môžu byť indikátorom začínajúceho ochorenia. Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekára.

Bola Vaša studňa zaplavená? Ako postupovať?

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.

 • Mechanicky očistite a tlakovou vodou obmyte vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna.
 • Otvorte studňu a vyčerpajte vodu.
 • Vykonajte kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
 • Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnite čistou vodou a vodu odčerpajte.
 • Dezinfikujte vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom a nechajte ho pôsobiť podľa návodu výrobcu.
 • Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpajte, odstráňte zanesený pokryv dna studne a vymeňte ho za iný vhodný materiál (štrk, hrubozrnný piesok). Nechajte studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, pokračujte v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
 • Vodu v studni denzinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom, pričom rešpektujte návod na použitie. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu, vodu zo systému úplne vypustite. Následne do neho napustite vodu z Vašej studne s obsahom dezinfekčného prostriedku tak, že túto necháte pretekať celým vodovodným systémom plynule a cez všetky vodovodné kohútiky vo Vašom dome.
 • Po vykonaní dezinfekcie zabezpečte kontrolu zdravotnej bezpečnosti vody vo Vašej studni (laboratórnu analýzu). Nezabúdajte, že požívaním a používaním vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, sa jej užívatelia vystavujú zdravotným rizikám.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
RÚVZ so sídlom v Rožňave