Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať
Čo je chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky A(H5N1)? Vtáčia chrípka je vysoko nákazlivé prenosné ochorenie predovšetkým vtákov a hydiny. Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné vtáky. Vírusy vtáčej chrípky sa delia na subtypy s vysokou a nízkou patogenitou. Vysoko patogénne subtypy vírusu vtáčej chrípky spôsobujú u zvierat vysokú smrtnosť, zatiaľ čo nízko
V 20. kalendárnom týždni boli dňa 17.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce  Lúčka a v k.ú. mesta Rožňava. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody,
Pracovníčky oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia a oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pripravili pre žiakov Základnej školy v Dobšinej a Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí  vo veku od 9 do 12 rokov prednášku na tému: „Pitná voda“. V rámci tejto prednášky, spojenej s názornou ukážkou metodiky na odber
Využite poradne na odvykanie od fajčenia úradov verejného zdravotníctva  Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) vždy 31. mája. Tento deň sa pripomína od roku 1987, kedy sa členské štáty WHO rozhodli upozorňovať verejnosť na tabakovú epidémiu, ktorej následkom je rozvoj závažných ochorení a úmrtí, ktorým je možné predchádzať. Tento rok WHO
Kód dg. Diagnóza počet A045 Kampylobakteriálna enteritída 1 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1 A46 Ruža-erysipelas 1 A540 Gonokokovéinf. dolných častí močovopohl. sústavy bez abscesu 1 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1 B86 Svrab 1 J06 Akútna infekcia HDC 2 J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1 L89 Dekubit-preležanina 1   I. Črevné nákazy: Kampylobakteriálna
Vyhodnotenie podujatia   „Čo sa hýbe, to je živé VIII“ – 25.05.2023    Ak by sme žili v ideálnom svete, tak by sme takéto podujatie nemuseli organizovať.  Pohyb by v takomto svete bol našou neustálou súčasťou. Ale kým sa tak stane a ak nám naozaj na zdraví, zvlášť na zdraví detí záleží, tak si musíme dôležitosť pohybovej aktivity
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný orgán v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01176/23 názov: BALSAMO IN MOUSSE CAPELLI FINI – kondicionér na vlasy značka: PANTENE typ výrobku/číslo výrobku: 92335038
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rumunsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01127/23 názov: Extreme Patchouli – parfumovaná voda značka: Louis Varel typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
V 20. kalendárnom týždni bola dňa 15.05.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočaltovo, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Rožňavské Bystré- Materská škola 46 školská jedáleň, Rožňavské  Bystré – Materská škola 45 a Rudná-Materská škola a v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1
HORE
Facebook RUVZRV