Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Kód dg. Diagnóza počet A080 Rotavírusová enteritída 5 B019 Varicella bez komplikácie 3 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1 B589 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 1 N309 Nešpecifikovaná cystitída 1 N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1 U071 COVID-19 potvrdený PCR 1 I. Črevné nákazy: 5 rota vírusových enteritíd hlásených u 2, 3, 6 mes. a
V 48. kalendárnom týždni boli dňa 27.11.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rozložná, Štítnik, Honce a v k.ú. mesta Rožňava. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rozložná, Štítnik, Honce  a v k.ú. mesta Rožňava  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky:   1. hlásenie č. A12/02908/23   názov: One Clio – parfumovaná voda pre mužov značka: Laura
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, v Taliansku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/02815/23 názov: U.S. Prestige – White Crystal Eau de
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/02733/23   názov: Solanie – grape hyaluron to complex eye contour cream
V 46. kalendárnom týždni boli dňa 13.11.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo a Vyšná Slaná. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce Vlachovo nie  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej
Kód dg. Diagnóza počet A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1 A080 Rotavírusováenteritída 1 A082 Adenovírusováenteritída 1 A512 Primárny syfilis na iných miestach 1 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 2 B85 Pedikulóza zavinená Pediculushumanus 1 B86 Svrab – scabies 5 I800 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín 1 J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1 L89 Dekubitálny vred
V 46. kalendárnom týždni boli dňa 13.11.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gemerská Poloma, Rejdová a v k.ú. mesta Dobšiná. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce Rejdová a v k.ú. mesta Dobšiná a jedna vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gemerská Poloma sú v súlade s limitmi
Kód dg. Diagnóza počet A040 Infekcia enteropatogénnymiEscherichiacoli 1 A080 Rotavírusováenteritída 1 B001 Herpetickovírusovávezikulárna dermatitída 1 B15 Akútna hepatitída A 1 J180 Bližšie neurčená pneumónia 2 J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1 N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1 Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1 I. Črevné nákazy: Infekcia enteropatogénnymi E. coli hlásená u 7 mesač.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, vo Švédsku, v Litve, v Írsku, vo Francúzsku, v Českej republike a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č.
HORE
Facebook RUVZRV