Aktuality

V 42. kalendárnom týždni bolo dňa 14.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar, Gemerská Poloma, Petrovo a Slavošovce.   Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Betliar a Petrovo sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa
V 41. kalendárnom týždni boli dňa 05.10.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obce Pača a Krásnohorské Podhradie. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej
V 39. kalendárnom týždni boli dňa 21.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rozložná a Koceľovce.   Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Rozložná nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia: (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.) RÚŠKA Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce
V 40. kalendárnom týždni boli dňa 28.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitných vôd, 2 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Brzotín a Krásnohorská Dlhá Lúka a 2 vzorky pitných vôd z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice – Bytovka č. 226 a Jovice – Školská jedáleň, Hlavná 50, ako súčasť Materskej školy s VJM.
Rozhodnutím tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva boli v kúpacej sezóne 2020 uvedené do prevádzky priestory 2 sezónnych nekrytých umelých kúpalísk – kúpaliska v Rožňave a kúpaliska v Bretke a priestory sezónneho nekrytého bazénu pri ubytovacom zariadení Rekreačné stredisko Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej ( ďalej len „ kúpaliská “ ). O uvedenie priestorov kúpaliska vo Vlachove a kúpaliska v Gemerskej Hôrke
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava sp. zn.: OLP/7693/2020 Bratislava, 29.09.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.
V 37. kalendárnom týždni bola dňa 07.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Jablonica. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silická Jablonica nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
V 37. kalendárnom týždni boli dňa 07.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitných vôd, 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Hrušov a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Lipovník – Koliba Soroška a Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s. Bratislava. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.

PROJEKT ZDRAVÉ PRACOVISKÁ

ZDRAVI~1
HORE