Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Zoznam pozit v jednotlivých obciach 14 Týždenný prehľad14
V 13. kalendárnom týždni boli dňa 29.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Petrovo, Hanková, Brdárka a Markuška. Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
Od 19.04.2021 dochádza na antigénovom testovacom mieste na RÚVZ so sídlom v Rožňave k zmene otváracích hodín nasledovne: štvrtok 14.00-16.00 (posledný test vykonáme o 15.45) nedeľa – ruší sa testovanie   Prosíme Vás, aby ste počas testovania dodržiavali známe R.O.R. (prekrytie horných dýchacích ciest, odstupy a dezinfekciu rúk).   Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Silvia Lengová,
Všeobecné odporúčania súvisiace so stravovaním seniorov   Hlavný cieľ výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života. Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú stravovanie v staršom veku, a to zdravotný stav, psychický stav, sociálne podmienky, atď. Vek po 60. roku života sa vo všeobecnosti vyznačuje fyziologickými zmenami starnutia, a to poklesom bazálneho výdaja energie a znížením fyzickej aktivity, následkom
V súvislosti so 7.  aprílom, kedy si každoročne celosvetovo pripomíname  Svetový deň zdravia,  pozývame základné školy v okrese Rožňava (pedagógov, žiakov a aj rodičov) k spolupráci na výtvarnej výzve s názvom „Nakresli zdravie“. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen ako stav neprítomnosti choroby a
V 12. kalendárnom týždni boli dňa 24.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – KAM – BET, spol. s r.o. Kameňolom, Čoltovo – COLAS Slovakia a.s. Košice a Čoltovo – Potraviny č.155  a 1 vzorka  pitnej vody bola odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dlhá Ves. Analyzovaná vzorka pitnej
Týždenný prehľad13 Zoznam pozit v jednotlivých obciach 13
V 12. kalendárnom týždni boli dňa 22.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná a v k.ú. obce Betliar  a  2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s. Dobšiná a v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo. V uvedenom kalendárnom týždni bola odobratá 1 vzorka
Týždenný prehľad12.t Zoznam pozit v jednotlivých obciach 12.t
Týždenný prehľad Zoznam pozit v jednotlivých obciach 7
HORE