Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Prehľad fungovania vakcinačnej ambulancie v 49. týždni  (06.12.– 10.12.2021) v NsP sv. Barbory v Rožňave:   Dospelí (1., 2., 3. dávka) registrovaní Deti 12-18 rokov (1., 2. dávka) Dospelí  (1., 2., 3. dávka) neregistrovaní 06.12.2021 Po: 07.30-12.00 – 12.45-15.00 07.12.2021 Ut: Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná – neregistrovaní dospelí 08.12.2021 Str: Rožňava: Rožňavská Baňa, ul. Krátka   – neregistrované
Výhláška 265 v PDF formáte TU 265 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Rožňava Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
Prehľad fungovania vakcinačnej ambulancie v 48. týždni (29.11.– 05.12.2021) v NsP sv. Barbory v Rožňave:     Dospelí (1., 2., 3. dávka) registrovaní Deti 12-18 rokov (1., 2. dávka) Dospelí  (1., 2., 3. dávka) neregistrovaní 29.11.2021 Po: 07.30-12.00 – 12.45-15.00 30.12.2021 Ut: Silica, Krásnohorské Podhradie, Betliar – neregistrovaní dospelí 01.12.2021 Str: Kunova Teplica, Bretka, Čoltovo, Brzotín – neregistrovaní

Rozhodnutie MOM DZS RV

ROZHODNUTIERegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydaniepovolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
V 46. kalendárnom týždni bola dňa 15.11.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Vlachovo a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvor – mliečnica; v rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava,
V 45. kalendárnom týždni boli dňa 08.11.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. mesta Dobšiná a mesta Rožňava a v k. ú. obcí  Rejdová a Vyšná Slaná.             Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v  k. ú. mesta Dobšiná a mesta Rožňava a v k. ú. obcí  Rejdová a
Regionálna protiepidemická komisia dôrazne neodporúča organizáciu akýchkoľvek hromadných podujatí v okrese Rožňava, z dôvodu zlej pandemickej situácie. Napriek vysokej pozitivite testov a vysokému počtu nakazených sme sa rozhodli, že navrhneme, aby okres Rožňava zotrval  v Bordovej farbe (2. Stupni ohrozenia) z ekonomických dôvodov a z dôvodov, že nemocnica disponuje obmedzenou, ale zatiaľ postačujúcou kapacitou lôžok na COVID oddelení. Organizácia hromadných podujatí je

Svetový deň chudobných

Svetový deň chudobných nie je deň, ktorý máme oslavovať, ale je nevyhnutné si ho pripomínať. V roku 2019 bolo rizikom chudoby ohrozených až 12,7% ľudí v našej krajine. Obdobie pandémie ochorenia COVID-19 situáciu v mnohých rodinách ešte zhoršilo. Preto sa zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rožňave v spolupráci s Ústredím diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi rozhodli
Prehľad fungovania vakcinačnej ambulancie v 46. týždni (15.11.– 19.11.2021) v NsP sv. Barbory v Rožňave:   Dospelí (1., 2., 3. dávka) na objednanie Dospelí  (1., 2., 3. dávka) bez objednania Deti (1., 2. dávka) 15.11.2021 Po: 07.30-12.00 12.45-15.00  – 16.11.2021 Ut: – – – 17.11.2021 Str: Štátny sviatok 18.11.2021 Št: 07.30-12.00 13.05-15.00 12.45-13.00 19.11.2021 Pia: 07.30-12.00 12.45-15.00 –
V 42. kalendárnom týždni bolo dňa 18.10.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce, Čierna Lehota, Markuška, Roštár a Petrovo. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Slavošovce, Čierna Lehota, Markuška, Roštár a Petrovo sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou
HORE