Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

V 30. kalendárnom týždni boli dňa 26.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kečovo, Brzotín a v k.ú. mesta Rožňava  a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov  v k.ú. obcí Jovice  – Pekáreň BFZ Trio s.r.o. a Lipovník – Krass Bio Farma. Analyzované vzorky pitných vôd  odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí 
Ako sa chrániť pred „žltačkou“ Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Hovorovo sa zvykne označovať slovom „žltačka“. Podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň – VHA, VHB, VHC, HDV, VHE. Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a
V 29. kalendárnom týždni bolo dňa 19.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd, 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Vlachovo, Nižná Slaná – závod, Nižná Slaná – obec, Kobeliarovo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma – Podsuľová – EuroTalc s.r.o. Štôlňa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
HORE