Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

V 19. kalendárnom týždni bola dňa 09.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Jablonov nad Turňou a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Lipovník – Koliba Soroška. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu k .ú. obce  Jablonov nad Turňou je v súlade s limitmi
V 17. kalendárnom týždni boli dňa 27.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rejdová, Gočovo a Vyšná Slaná, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná – RS Baník pod Radzimom. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná a z individuálneho
Kópia – Týždenný prehľad – 2022-
Už od roku 2009 si každoročne 5. mája pripomíname význam správnej hygieny rúk. Človek, ktorý vyhľadá zdravotnú starostlivosť, vkladá sa do rúk zdravotníkov  s dôverou, že mu pomôžu zlepšiť jeho zdravotný stav. Stáva sa však, že v zdravotníckom zariadení dostanú iné ochorenie, ktorému bolo možné predísť. Tieto ochorenia sú často spôsobené mikroorganizmami rezistentnými na antibiotiká
5. máj je už tradične venovaný hygiene rúk. Aj keď je prednostne zameraný na dodržiavanie správnej hygieny rúk v zdravotníckom zariadení, nesmieme zabúdať na to, že aj v našom bežnom, každodennom živote má veľký význam ako prevencia pred infekčnými ochoreniami. Nedostatočná hygiena rúk môže spôsobiť: Ochorenia tráviaceho traktu Respiračné ochorenia Ochorenia kože a slizníc Infekcie rán
V 17. kalendárnom týždni boli dňa 25.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lúčka, Lipovník a Krásnohorské Podhradie, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci ŠZD z  Úpravne vody Podsuľová  v k.ú. Gemerská Poloma. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Lúčka, Lipovník a Krásnohorské Podhradie sú
Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami
Týždenný prehľad 17, 2022
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5134:svetovy-imunizany-tyde-2022&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nórsku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/00542/22 názov: Oasis bedbath, Unperfumed –  čistiace utierky značka: Oasis typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595,109422 výrobná dávka: neuvedené čiarový kód: neuvedené krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo výrobca: Vernacare Limited    
HORE
Facebook RUVZRV