Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku, v Taliansku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01888/23 názov: Private Collection Sensation Storm Eau de Toilette –
Kód dg. Diagnóza počet A020 Salmonelová enteritída 2 A080 Rotavírusová enteritída 1 A46 Ruža – erysipelas 2 A692 Lymeská choroba 1 B019 Varicella bez komplikácie 1 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 3 J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 2 T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 2 U071 COVID-19 potvrdený PCR 1 I. Črevné nákazy:
Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou
V 34. kalendárnom týždni boli dňa 21.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dlhá Ves a Plešivec. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejného vodovodu v k.ú. obcí Dlhá Ves a Plešivec sú  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty
Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou
Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Maďarsku a v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01828/23 názov: FA, Floral protect, Poppy & Bluebell – antiperspirant značka: FA
Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou
Kód dg. Diagnóza počet A020 Salmonelová enteritída 2 A080 Rotavírusová enteritída 2 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 1 I. Črevné nákazy: hlásené 2 prípady salmonelovej enteritídy u osôb nad 60 rokov z toho sa jednalo o jednu osobou umiestnenú v DSS, 2 prípady rotavírusu u detí do 5 rokov, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile u
Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou
HORE
Facebook RUVZRV