Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

  V 33. kalendárnom týždni boli dňa 14.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v k.ú. Gemerská Hôrka (Obecný úrad a Essity). Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejného vodovodu v k.ú. obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gemerská Hôrka sú  v súlade s limitmi
  Kód dg. Diagnóza počet A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1 A082 Adenovírusováenteritída 1 A540 Gonokokovéinf. dolných častí močovopohl. sústavy bez abcesu 1 A692 Lymeská choroba 4 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1 J02 Akútny zápal hltana- pharyngitisacuta 1 J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1 J209 Bližšie neurčené akútna bronchitída 1 N300 Akútna cystitída
Čo odporúčame? Navštevujte len oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva a preto skôr, ako zbalíte plavky, osušky a opaľovacie krémy a vyberiete sa k vode alebo na kúpalisko, preverte si aktuálnu situáciu a  stav vodnej plochy alebo kúpaliska, kde plánujete užiť si horúci letný deň a okúpať sa. V rožňavskom okrese majú povolenie na
Aktualizácia študijneho materiálu na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
V 32. kalendárnom týždni boli dňa 07.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. mesta Rožňava – Rožňavská Baňa a v k. ú. obcí Slavošovce, Ochtiná, Markuška; 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinný dom. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rakúsku, v Litve, vo Francúzsku a v Maďarsku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01775/23 názov: Beauty Cream – výrobok na zosvetlenie pokožky značka: Golden Pearl typ výrobku/číslo výrobku: EXP. 23/10/2024 výrobná
Kód dg. Diagnóza počet A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 1 A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1 A46 Ruža – erysipelas 2 A590 Urogenitálna trichomonáza 1 B028 Zoster s inými komplikáciami 1 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1 B279 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 1 J180 Bližšie neurčená pneumónia 1 J209 Bližšie neurčené akútna bronchitída
  Kód dg. Diagnóza počet A045 Kampylobakteriálna enteritída 1 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1 A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1 A46 Ruža – erysipelas 2 A541 Gonokok. inf. dolných častí močovopohlav. sústavy s abcesom 1 B019 Varicella bez komplikácie 1 B259 Nešpecifikovaná cytomegalo vírusová choroba 1 B86 Svrab- scabies 1 J18 Zápal pľúc vyvolaný
V 31. kalendárnom týždni boli dňa 31.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obcí Krásnohorská Dlhá Lúka, Lúčka, Krásnohorské Podhradie a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka – Semonoles, Čermošná. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho
I toto leto počasie ukázalo svoju silu a nepredvídateľnosť. Prívalové dažde a vyliatie vodných tokov spôsobili uplynulý víkend na mnohých miestach okresu Rožňava lokálne povodne.   Voda opadla, a čo ďalej? vysušte zaplavené priestory Vášho domu alebo bytu otvorením okien, ventilátorom alebo teplovzdušnými zdrojmi, mechanicky odstráňte bahno a nečistoty z povrchov, zvlhnuté omietky, znečistené plochy
HORE
Facebook RUVZRV