Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 1. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
B019 Ovčie kiahne 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 4
Z228 Nosič inej infekčnej choroby 1

 

I. Črevné nákazy:

  • nehlásené.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad ovčích kiahní u 2 roč. dieťaťa,
  • 4 prípady COVID-19 u dospelých osôb.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené

VII. Ostatné nákazy :

  • 1 nosičstvo MRSA u 64 roč. muža.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.