Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 10. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A080 Rotavírusováenteritída 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcusaureus 1
A530 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý 1
B019 Varicella bez komplikácie 4
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
J205 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom 2
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
N300 Akútna cystitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 1

 

I. Črevné nákazy:

 • enterokolitídazapričínenáClostridiumdifficile potvrdená u 84 roč. ženy,
 • 1x rotavírusováenteritída ochorelodvojročné dieťa,
 • adenovírusováenteritída hlásená u 67 roč. ženy.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 prípad ochorenia na COVID-19 u 87 roč. ženy, jednalo o ochorenie nozokomialného charakteru (NN),
 • 4 prípady ovčích kiahnívo vekovej skupine 5 -9 roč.,
 • 1x chrípka vyvolaná vírusom typu B hlásená ako NN u 17 roč. chlapca,
 • 2x bronchitída vyvolaná RS vírusom u 3 mesačného a 11 mesačného dieťaťa.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • kožný absces, furunkul alebo karbunkul hlásený u 88 roč. ženy, NN

VIII. Ostatné nákazy :

 • 2x infekcia močovej sústavy, NN,
 • 1x septikémia u 71 roč. ženy, NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

 • hlásený latentný syfilis u 62 roč. ženy.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.