Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 11. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A082 Adenovírusováenteritída 1
A415 Septikémia vyvolaná gramnegatívnymi organizmami 1
A523 Nešpecifikovaný neurosyfilis 1
B019 Varicella bez komplikácie 1
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia HDC 1
J180 Bližšie neurčená pneumonia 2
N390 Infekcia močovej sústavy nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 1

 

I. Črevné nákazy:

  • adenovírusová enteritída hlásená u 5 roč. dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad ochorenia na COVID-19 u 70 roč. muža,
  • 1prípady ovčích kiahní u 1,5 roč. dieťaťa,
  • 2 pneumónie a jedna infekcia HDC – NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy :

  • 1x infekcia močovej sústavy- NN,
  • 1x septikémia- NN,
  • 1x nosičstvo MRSA.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

  • hlásený 1 neurosyfilis.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.