Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 12. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A080 Rotavírusováenteritída 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1
A410 Septikémia vyvolaná Staph. aureus 1
B019 Varicella bez komplikácie 3
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia HDC 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 2
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
L03 Celulitída – flegmóna 1
N300 Akútna cystitída 2
N390 Infekcia močovej sústavy nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 3
Z223 Nosič inej bližšie neurčenej bakteriálnej infekcie 2

 

I. Črevné nákazy:

 • hlásené 2 vírusové gastroenteritídy u detí vo veku 6 mesiacov – rotavírus a 12 rokov – adenovírus,
 • kampylobakteriálna enteritída hlásená u 9 roč. dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 2 prípady ochorenia na chrípku typu B u 6 mes. a 6 roč. detí
 • 3 prípady ochorenia na COVID-19u 2 dospelých a jedného dieťaťa,
 • 3prípady ovčích kiahní u detí vo veku 3-5 rokov,
 • 1zápal pľúc a jedna infekcia HDC u dospelých osôb, jednalo sa o nozokomiálne nákazy( NN ).

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy :

 • 3 infekcie močovej sústavy u dospelých osôb – NN,
 • 1x septikémia u dospelej osoby- NN,
 • 2 infekcie kože u dospelých osôb, v jednom prípade sa jednalo o NN,
 • 2 nosičstvá MRSA.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

 • nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: hlásené 1 úmrtie u 75 roč. polymorbídneho pacienta s COVID-19.