Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 13. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 3
B019 Varicella bez komplikácie 1
J180 Bližšie neurčená pneumonia 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
U071 COVID-19 2

 

I. Črevné nákazy:

  • hlásené 3 vírusové gastro enteritídy zapríčinené vírusom Norwalk u 2 (2x) a 3 roč. detí,. Zaznamenaný jeden rodinný výskyt – ochoreli dvaja súrodenci.
  • kampylobakteriálna enteritída hlásená u 78 roč. muža.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 2 prípady ochorenia na COVID-19dospelých osôb,
  • 1prípad ovčích kiahní u 4 roč. dieťaťa,
  • 1 zápal pľúc a jedna bronchitída u dospelých osôb, jednalo sa o nozokomiálne nákazy( NN ).

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy : nehlásené.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia : nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.