Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 14. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A080 Rotavírusová enteritída 1
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1
A418 Iná špecifikovaná septikémia 1
B019 Varicella bez komplikácie 2
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 1
J13 Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae 1
J15 Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde 1
J205 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom 1
T80 Komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
U071 COVID-19 1

 

I. Črevné nákazy:

  • Salmonelová enteritída hlásená u 3 roč. dieťaťa,
  • hlásená1 vírusová gastroenteritída zapríčinená Rotavírusom u mesačného dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad u 61 roč. ženy so zápalom pľúc vyvolaným Streptococcus pneumoniae a jeden bakteriálny zápal pľúc,
  • 1 prípad ochorenia na COVID-19 u dospelej osoby,
  • 2 prípady ovčích kiahní u 5 a 6 roč. detí,
  • 1 bronchitída vyvolaná RSV u 1 roč. dieťaťa.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy :

  • 2 prípady u dospelých osôb so zistenou septikémiou,
  • 1 prípad u 72 roč. ženy s komplikáciami po zavedení zdrav. materiálu, hlásené ako NN,
  • hlásený 1 prípad u 72 roč. ženy so zavedeným PMK, evidované ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.