Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 15. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
B019 Varicella bez komplikácie 7
B86 Svrab – scabies 2
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
J205 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom 1
L89 Dekubitálny vred – preležanina 1
U071 COVID-19 2

 

I. Črevné nákazy:

  • Clostridium difficileizolované u 77 roč. ženy, evidované ako NN.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 5 prípadov ovčích kiahní u detí do 6 rokov a 2 prípady u dospelých osôb,
  • 1 prípad chrípky u 53 roč. ženy, izolovaný vírus chrípky A,
  • 2 prípady ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb,
  • 1 pneumónia u 77 roč. muža, evidované ako NN,
  • 1 bronchitída vyvolaná RSV u 53 roč. ženy.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • 2 prípady u dospelých osôb,
  • 1 prípad dekubitu u 87 roč. muža, hlásené ako NN.

VIII. Ostatné nákazy: nehlásené.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia:

  • hlásené 1 úmrtie u pacienta s COVID – 19.