Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 16. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A46 Ruža-erysipelas 2
B019 Varicella bez komplikácie 3
J06 Akútna infekcia HDC 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
U071 COVID-19 3

 

I. Črevné nákazy:

  • Clostridium difficile hlásené u 79 a 81  roč. žien, evidované ako NN.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 3 prípady ovčích kiahní u detí do 11 rokov,
  • 3 prípady COVID-19 u hospitalizovaných osôb nad 60 rokov,
  • jedna infekcia HDC, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • 2 ruže-erysipelas u dospelých osôb.

VIII. Ostatné nákazy:

  • jedna uroinfekcia, NN,
  • jedno nosičstvo MRSA.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia:

  • hlásené 3 úmrtia u pacienta s COVID – 19.