Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 2. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A150 TBC pľúc potvrdená mikroskopiou spúta 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile 1
B019 Ovčie kiahne 5
B0129

Zoster bez komplikácie

1
B86

Svrab

10
J02

Akútny zápal hltana

1
J069

Akútna infekcia HDC

1
J121

Pneumónia vyvolaná RS vírusom

1
J158

Iná bakteriálna pneumonia

1
J180

Bližšie neurčená pneumonia

5
J209

Akútna bronchitída

1
N309

Nešpecifikovaná cystitída

1
N390

Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta

2
U071

COVID-19

2
Z228

Nosič inej infekčnej choroby

2

 

I. Črevné nákazy:

  • hlásená jedna klostrídiová enteritída u 84 roč. ženy. Jedná sa o nozokomiálnu nákazu (NN).

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 akútna TBC u 3 mesačného dieťaťa z minoritnej skupiny obyv., v rodinnej súvislosti s 2 potvrdenými prípadmi TBC,
  • 7 prípadov pneumónii. V jednom prípade sa jednalo o pneumóniu vyvolanú RS vírusom u 4 mesačného dieťaťa. V jednom prípade ochorel 50 roč. muž., ako etiologické agens sa uplatnila Neisseria meningitidis. Ďalších 5 prípadov bolo hlásených ako NN u osôb vo veku nad 55 rokov.
  • 2 prípady ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb,
  • ako NN hlásené aj 1 akútna infekcia hltana ( 29 roč. muž ), 1 akútna infekcia HDC ( 38 roč. muž) a 1 akútna bronchitída ( 67 roč. muž ),
  • 5 prípadov ovčích kiahní u detí do 14 rokov,
  • 1 prípad herpes zoster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • 10 prípadov ochorení na svrab u detí z minoritnej skupiny obyvateľstva.

VII. Ostatné nákazy :

  • 2x nosičstvo MRSA
  • 3x infekcie močových ciest – NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.