Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 20. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A046 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica 1
A080 Rotavírusová enteritída 5
A082 Adenovírusová enteritída 1
B86 Svrab – scabies 1
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 2
J180 Bližšie neurčená pneumónia 3
N300 Akútna cystitída 1
T813 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde 2
U071 COVID-19 1
Z203 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1

 

I. Črevné nákazy:

 • evidovaný 1 prípad salmonelovej enteritídy u 74 roč. ženy.
 • 1 prípad u 2 roč. chlapca, kde bola izolovaná Yersinia enterocolitica
 • 5 prípady rotavírusových infekcií u detí
 • 1 adenovírus u 6 roč. dievčaťa

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 2 infekcie horných dýchacích ciest u dospelých osôb
 • 3 pneumónie u dospelých osôb, evidované ako NN,
 • 1 prípad ochorenia na COVID-19 u dospelých osôb,

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  

 • 1 prípad ohrozenia besnotou u 5 roč. chlapca

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 1 prípady u dospelej osoby
 • evidované 2 prípady na rozpady operačných rán, hlásené ako NN

VIII. Ostatné nákazy:

 • 1 cystitída u 49 roč. muža, evidované ako NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.