Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 21. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálna enteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A46 Ruža-erysipelas 1
A540 Gonokokovéinf. dolných častí močovopohl. sústavy bez abscesu 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B86 Svrab 1
J06 Akútna infekcia HDC 2
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1
L89 Dekubit-preležanina 1

 

I. Črevné nákazy:

  • Kampylobakteriálna enteritída hlásená u 22 mes. dieťaťa,
  • Clostridiumdifficile hlásené u 78roč. muža po ATB liečbe.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad herpes zoster u dospelej osoby,
  • 1 pneumónia u 84 roč. muža, nozokomiálna nákaza ( NN ),
  • 2 infekcie HDC, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • 1 ruža-erysipelas u dospelej osoby,
  • 1 svrab,
  • 1 dekubit, NN.

VIII. Ostatné nákazy: nehlásené.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia:

  • 1 kvapavka u 38 roč. muža.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.