Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 22. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A045 Kampylobakteriálna enteritída 2
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A080 Rotavírusová enteritída 5
A09 Hnačka alebo gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 32
B019 Ovčie kiahne – varicella 6
J069 Akútna infekcia HDC 2
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 2
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
L03 Celulitída – flegmóna 1
N300 Akútna cystitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 2
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

 

I. Črevné nákazy:

 • salmonelová enteritída – hlásená u 2 roč. dieťaťa
 • kampylobakteriálna enteritída– 2 prípady hlásené u 2 roč. dieťa a 16 roč. študenta,
 • Clostridiumdifficile hlásené u 55roč. muža ako nozokomiálna nákaza (NN),
 • Rotavírusové infekcie – 5 prípadov u detí vo veku 2 mes., 7mes., 10 mes., 1 a 2 rokov,
 • hnačka alebo gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – 32 prípadov v epidemiologickej súvislosti u stravníkov závodnej reštaurácie. Etiologické agens sa nepodarilo objasniť.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 6 prípadov ovčích kiahní u detí vo veku od 4 do 8 rokov,
 • 2 pneumónie u 66 a 83 roč. žien, NN,
 • 2 infekcie HDC, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 1 absces u dospelej osoby, NN,
 • 1 dermatitída u dospelej osoby, NN.

VIII. Ostatné nákazy

 • 3 uro infekcie u dospelých osôb, NN,
 • 1 nosičstvo MRSA u dospelej osoby.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.