Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 23. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A080 Rotavírusová enteritída 6
A370 Pertussis- divý kašeľ 1
A408 Iná streptokoková septikémia 1
A419 Nešpecifikovaná septikémia, septický šok 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 3
B029 Herpes Zoster 3
B850 Pedikulóza- zavšivavenie 1
B86 Svrab 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 3
N300 Akútna cystitída 3
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1

I. Črevné nákazy:

 • kampylobakteriálna enteritída– 1 prípad hlásený u 18 roč. študenta,
 • Clostridiumdifficile hlásené 2 prípady  u 88 roč. ženy a 86roč. muža ako nozokomiálne nákazy (NN),
 • Rotavírusové infekcie – 6 prípadov u detí vo veku 1 mes., 7mes.(2x), 8 mes.,a 7 rokov (2x).

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním:

 • divý kašeľ – hlásený u 50 roč. ženy, v detstve riadne očkovanej, v klinickom obraze dlhodobo pretrvávajúci kašeľ.

IV. Respiračné nákazy:

 • 3 prípady ovčích kiahní u detí vo veku od 6 do 7 rokov,
 • Herpes zoster – 3 prípady u dospelých osôb,
 • 3 bronchitídy u dospelých osôb, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 1svrab u 12 roč. dieťaťa.

VIII. Ostatné nákazy

 • 4 uroinfekcie u dospelých osôb, NN,
 • 2 septikémie u dospelých osôb, v jednom prípade sa jednalo o NN,
 • 1 predikulóza – zavšivavenie u dieťaťa.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.