Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 24. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 3
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 23
I800 Flebitída 1
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 2
J180 Bližšie neurčená pneumonia 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
N300 Akútna cystitída 1
T802 Infekcie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii 1

I. Črevné nákazy:

  • kampylobakteriálna enteritída– hlásené 3 prípady.Zaznamenaný rodinný výskyt kde ochoreli 2 súrodenci a jeden sporadický prípad u dospelej osoby.
  • Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile – hlásený 1 prípad u 72 roč. muža ako nozokomiálna nákaza (NN),
  • Adenovírusová infekcia – 1 prípad u 6 roč. dievčaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 23 prípadov ovčích kiahní, prebieha epidemický výskyt v MŠ Štítnik,
  • 1 pneumonia a 1 bronchitída u dospelých osôb, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • kožný absces – hlásené 2 prípady u dospelých osôb, v jednom prípade sa jedná o NN.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 uro infekcia u dospelej osoby, NN,
  • 1 flebitída u dospelej osoby
  • 1 infekcia po infúzii,transfúzii,liečeb.injekciiu dospelej osoby, NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.