Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 25. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylo bakteriálna enteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A080 Rotavírusováenteritída 1
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A160 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna 1
A46 Ruža – erisypelas 1
A692 Lymeská borelióza 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 14
B86 Svrab 2
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
N45 Orchitída a epidimitída 1
N76 Iné zápaly pošvy a vulvy 1
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 2

I. Črevné nákazy:

 • kampylo bakteriálna enteritída– hlásený1 prípad u 4 mesač. dieťaťa,
 • enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile – hlásenáu 59 roč.ženy ako nozokomiálna nákaza (NN),
 • Rotavírusová infekcia – ochorelo 18 mesač. dieťa,
 • akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – hlásená u 16 mesač. dieťaťa,
 • Adenovírusová infekcia – 1 prípad u 4 roč. dieťaťa.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

 • 14 prípadov ovčích kiahní, z toho 11 prípadov v súvislosti s protrahovanou epidémiou v MŠ Štítnik,
 • 1 tuberkulóza pľúc u 71 roč. muža.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   

 • Lymská borelióza – očná forma hlásená u 49 roč. muža

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • ruža – erysipel – hlásená u dospelej osoby,
 • svrab – hlásený u 2 dospelých osôb.

VIII. Ostatné nákazy

 • 1uroinfekcia u dospelej osoby, NN,
 • 1 orchitída u dospelej osoby, NN,
 • 1 zápal pošvy u dospelej osoby,
 • 2 nosičstva MRSA zistené u detí vo veku 4 mes. a 6 r.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.