Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 26. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A045 Kampylobakteriálna enteritída 2
A46 Ruža – erisypelas 1
A692 Lymeská borelióza 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 11
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B86 Svrab 1
J03 Akútny zápal mandlí – tousillitis acuta 1
N29 Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde 1
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

I. Črevné nákazy:

  • salmonelová enteritída – hlásená u ročného dieťaťa,
  • kampylo bakteriálna enteritída – hlásené 2 prípady u dospelých osôb,

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 11 prípadov ovčích kiahní, z toho 6 prípadov v súvislosti s protrahovanou epidémiou v MŠ Štítnik,
  • 1 herpes zoster u dospelej osoby,
  • 1 zápal mandlí u dospelej osoby, jedná sa o nozokomiálnu nákazu (NN).

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

  • ruža – erysipel – hlásená u dospelej osoby,
  • svrab – hlásená u  dospelej osoby.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 uroinfekcia u dospelej osoby, NN,
  • 1 nosičstvo MRSA u dospelej osoby.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.