Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 27. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2
A080 Rotavírusováenteritída 2
A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcusaureus 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 9
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
U071 COVID-19 1

I. Črevné nákazy:

  • kampylobakteriálna enteritída– 2 prípady u 1 a 4 roč. detí,
  • rotavírusová enteritída2 prípady u 8 mes. a 2 roč. detí.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 9 prípadov ovčích kiahní, z toho 5 prípadov v súvislosti s protrahovanou epidémiou v MŠ Štítnik,
  • 1 herpes zoster u dospelej osoby,
  • 1 COVID-19 hlásené u 31 roč. ženy, hospitalizovaná, pľúcna forma.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:  nehlásené

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 septikémia hlásená u 66 roč. muža.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.