Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 28. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1
A46 Ruža – erysipelas 1
B019 Ovčie kiahne – varicella 12
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B770 Askarióza 1
B86 Svrab 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 5
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

I. Črevné nákazy:

  • 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile hlásená u dospelej osoby.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 12 prípadov ovčích kiahní, z toho 1 prípad v súvislosti s protrahovanou epidémiou v MŠ Štítnik,
  • 1 herpes zoster u dospelej osoby,
  • 5 prípadov pneumonií u osôb nad 65 rokov veku, hlásené ako nozokomiálne nákazy (NN).

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:  

  • 1 ruža – erysipelas hlásená u dospelej osoby,
  • 1 svrab zistený u dospelej osoby.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 septikémia hlásená u dospelej ženy, NN,
  • 1 nosičstvo MRSA zistené u dospelej osoby,
  • 1 askarióza zistená u 7 roč. dieťaťa.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.