Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 29. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcusaureus 1
A418 Iná špecifikovaná septikémia 1
A692 Lymeská borelióza 1
A502 Nešpecifikovaný čerstvý vrodený syfilis 1
J03 Akútny zápal mandlí – tonsillitisacuta 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 1
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
N300 Akútna cystitída 1

I. Črevné nákazy:

  • 1 salmonelová enteritída hlásená u dospelej ženy,
  • 1 adenovírusová enteritída hlásená u 16 roč. dievčaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 zápal mandlí u dospelej osoby,
  • 1 pneumonia a 1 bronchitída u dospelých osôb, hlásené ako nozokomiálne nákazy (NN).

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  

  • 1 lymeská borelióza hlásená u dospelej osoby, neurologická forma.

VII. Nákazy kože a slizníc:  nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy

  • 2 septikémie u dospelých osôb, v jednom prípade sa jednalo o NN,
  • 1 akútna cystitída, hlásená u dospelého muža, NN
  • 1 kožný absces u dospelej osoby.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia

  • 1 pravdepodobný prípad vrodeného syfilisu hlásený u novorodenca. Matka mala zistený syfilis počas gravidity.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.