Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 30. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A46 Ruža – erysipelas 1
A560 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy 1
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 2
N300 Akútna cystitída 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
T802 Infekcie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii 1
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

I. Črevné nákazy:

  • 2 enterokolitídy zapríčinené Clostridiumdifficile u dospelých osôb nad 65 rokov veku, hlásené ako nozokomiálne nákazy (NN),
  • 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk hlásená u 2 roč. dieťaťa,
  • 1 adenovírusová enteritída hlásená u 18 roč. osoby.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 2 akútne zápaly horných dýchacích ciest u dospelých osôb, NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:  

  • 1 ruža – erysipelas hlásená u dospelej osoby.

VIII. Ostatné nákazy

  • 2 cystitídy u dospelých osôb, NN,
  • 1 infekcia po infúzii, transfúzii,liečeb. injekcii hlásená u dospelého muža, NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia

  • 1 chlamýdiová infekcie dolných častí močovo pohlavnej sústavy zistená u dospelej ženy.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.