Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 31. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálna enteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 1
A46 Ruža – erysipelas 2
A541 Gonokok. inf. dolných častí močovopohlav. sústavy s abcesom 1
B019 Varicella bez komplikácie 1
B259 Nešpecifikovaná cytomegalo vírusová choroba 1
B86 Svrab- scabies 1
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 2
L02 Kožný abces, furunkul a karbunkul 1
T802 Infekcie po infúzii,transfúzii, liečeb. injekcii 1
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 1

I. Črevné nákazy:

 • 1 enteritída vyvolaná Campylobakteromjejuni u 2 mes. dieťaťa,
 • 1enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile u 52 roč. osoby, hlásená ako nozokomiálna nákaza (NN),
 • 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk hlásená u 5 roč. dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 prípad u 9 roč. dieťaťa Varicelly bez komplikácie,
 • 2x vyvolaný zápal pľúc nešpecifikovanými mikroorganizmami u osôb nad 65 rokov,hlasené ako NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:  

 • 2x ruža – erysipelas hlásená u dospelých osôb,
 • hlásený 1 prípad u dospelej osoby na svrab – scabies,
 • 1 prípad kožného abcesu u dospelej osoby.

VIII. Ostatné nákazy

 • 1 prípad nešpecifikovanej cytomegalo vírusovej infekcie u 15 roč. dieťaťa,
 • 1 infekcia po infúzii,transfúzii, liečeb.injekcii hlásená u dospelej ženy, NN,
 • 1 infekcia po výkone u osoby nad 65 rokov, hlásená ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia

 • 1 gonokoková infekcia dolných častí močovo pohlavnej sústavy zistená u dospelej ženy.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.