Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 32. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 1
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A46 Ruža – erysipelas 2
A590 Urogenitálna trichomonáza 1
B028 Zoster s inými komplikáciami 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B279 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
J209 Bližšie neurčené akútna bronchitída 1
N300 Akútna cystitída 1
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 1

I. Črevné nákazy:

 • 1 hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu u 51 roč. osoby,
 • 1 enteritída vyvolaná Campylobakterom jejuni u 81 roč. osoby,
 • 1enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile u 52 roč. osoby,

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 bližšie neurčená pneumónia u osoby nad 65 rokov, hlásená ako NN.
 • 1 bližšie neurčená akútna bronchitída u 66 roč. osoby, hlásená ako NN,

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:   nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:  

 • 2x ruža – erysipelas hlásená u dospelých osôb,
 • 2x Zoster – hlásený u dospelých osôb

VIII. Ostatné nákazy

 • 1 prípad nešpecifikovanej infekčnej mononukleózy u 6 roč. dieťaťa,
 • 1 akútna cystitída u dospelej osoby,
 • 1 infekcia po výkone u 60 roč. osoby, hlásená ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia

 • 1 urogenitálna trichomonázau dospelej ženy.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.