Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 33. kal.t. 2023

 

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A082 Adenovírusováenteritída 1
A540 Gonokokovéinf. dolných častí močovopohl. sústavy bez abcesu 1
A692 Lymeská choroba 4
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
J02 Akútny zápal hltana- pharyngitisacuta 1
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1
J209 Bližšie neurčené akútna bronchitída 1
N300 Akútna cystitída 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1

I. Črevné nákazy:

  • 1 enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile u 72 roč. osoby, hlásená akonozokomiálna nákaza (NN)
  • 1 Adenovírusováenteritída u 1 roč. dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 1x Zoster – hlásený u 68 roč. osoby,
  • 1 akútny zápal hltana u dospelej osoby,
  • 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným organizmom u 76 roč. osoby, hlásený ako NN,
  • 1 bližšie neurčená bronchitída u 84 roč. osoby, hlásená ako NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  

  • 4x Lymeská choroba hlásená u dospelých osôb.

VII. Nákazy kože a slizníc:  

  • 1x Zoster – hlásený u 68 roč. osoby,

VIII. Ostatné nákazy

  • 2 cystitídy u dospelých osôb, hlásené ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia

  • 1 gonokoková infekcia u dospelého muža.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.