Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 35. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 2
A080 Rotavírusová enteritída 1
A46 Ruža – erysipelas 2
A692 Lymeská choroba 1
B019 Varicella bez komplikácie 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 3
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 2
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 2
U071 COVID-19 potvrdený PCR 1

I. Črevné nákazy:

  • hlásené 2 prípady salmonelovej enteritídy u 33 a 70 roč. žien,
  • 1 prípad rotavírusu u 1 mesačného dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

  • 1 prípad Varicelly bez komplikácií,
  • 2 prípady zápalu pľúc u osôb nad 60 rokov, hlásené ako NN,
  • 1 prípad na COVID-19 u 4 roč.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  

  • 1 prípad Lymeskej choroby u 45 roč. muža.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 3 prípady Zosteru bez komplikácií.

VIII. Ostatné nákazy

  • 2x hlásené infekcie po výkone u osôb nad 60

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.