Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 36. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálna enteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A082 Adenovírusová enteritída 1
B86 Svrab – scabies 1
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 2
J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 3
N300 Akútna cystitída 3
N309 Nešpecifikovaná cystitída 2
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 2
U071 COVID-19 potvrdený PCR 1

I. Črevné nákazy:

 • hlásený 1 prípad kampylobakterialnej enteritídyu 1 roč. dieťaťa,
 • 2 prípady Clostridiumdifficile, 1x u 72 roč. ženy a 1x u 76 roč. muža hláseného ako NN,
 • 1 prípad Adenovírusovej enteritídy u 1 roč. dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy:

 • 1 prípad zápalu pľúc u osoby nad 60 rokov, hlásené ako NN,
 • 2x hlásená bližšie neurčená pneumónia ako NN, u 66 roč. ženy a 54 roč. muža,
 • 3x hlásená bližšie neurčená akútna bronchitída ako NN, 2x u osôb nad 60 rokov a 1x u 42 roč. osoby,
 • 1 prípad na COVID-19 u 41 roč. muža.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: 

 • 1 prípad Svrabu.

VIII. Ostatné nákazy

 • 3 prípady akútnej cystitídy u dospelých osôb, hlásené ako NN,
 • 2 prípady nešpecifikovanej cystitídyu dospelých osôb, hlásené ako NN,
 • 2 prípady infekcií močovej sústavy u dospelých osôb, hlasené ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.