Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 37. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A46 Ruža – erysipelas 1
A692 Lymeská choroba 1
B86 Svrab – scabies 1
G009 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 1
L08 Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva 1

I. Črevné nákazy:

  • hlásené2 prípady Kampylobakteria lnejenteritídyu 1mes. dieťaťa a u 67 roč. muža,
  • 1 prípad Clostridiumdifficileu 76 roč. ženy, hlásený ako nozokomiálna nákaza ( NN ).

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy: nehlásené

V. Neuroinfekcie: 

  • 1x hlásený nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien u 58 roč. muža.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: 

  • 1 prípad Lymeskej choroby u 54 roč. muža.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 1 prípad ruže (erysipelas ) u 59 roč. osoby,
  • 1 prípad Svrabu ( scabies ),
  • 1x iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva u 76 roč. osoby, hlásené ako NN.

VIII. Ostatné nákazy: nehlásené

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.