Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 38. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1
B02 Herpes zoster 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 3
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
U071 COVID-19 1
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

I. Črevné nákazy:

  • 1 Salmonelová enteritída hlásená u 5 roč. dieťaťa,
  • 2 prípady Clostridiumdifficileu 88 roč. ženy a 73 roč. muža, v jednom prípade sa jednalo o nozokomiálnu nákazu ( NN ).

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy: 

  • 1 ochorenie na COVID-19 u 74 roč. muža,
  • 3 zápaly pľúc u mužov nad 65 rokov vek, NN,
  • 1 herpes zosteru dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 septikémia zistená u 93 roč. ženy,
  • 1 cystitída hlásená u 71 roč. ženy, NN,
  • 1 nosičstvo MRSA zistené u 3 mesač. dieťaťa.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.