Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 39. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A082 Adenovírusová enteritída 1
A46 Ruža – erysipelas 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 4
J180 Bližšie neurčená pneumónia 5
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
L03 Celulitída – flegmóna 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 2
U071 COVID-19 potvrdený PCR 5

I. Črevné nákazy:

  • 1 prípad adenovírusovej enteritídy u 2 mes. dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy: 

  • 5x hlásená bližšie neurčená pneumónia, evidované a konozokomiálne nákazy ( NN ),
  • 5 prípady ochorenia na COVID – 19 u dospelých osôb, 4 osoby boli hospitalizované, v 3 prípadoch sa jednalo o NN,
  • 4x hlásený Zoster bez komplikácie u dospelých osôb,

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 1 prípad ruže (erysipelas ) u 59 roč. osoby,
  • 1 prípad kožného abscesu u 10 roč. chlapca,
  • 1 prípad celulitídy–flegmóny u dospelej osoby.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 prípad nešpecifikovanej cystitídy u dospelej osoby, hlásená ako NN,
  • 2 prípady infekcií močovej sústavy u dospelých osôb, hlásené ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.