Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 4. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostrídiumdifficile 2
A080 Rotavírusováenteritída 2
B019 Ovčie kiahne 4
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B85 Pedikulóza zavinená Pediculushumanuscapitis 1
B86 Svrab 5
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 2
J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpec. mikroorganizmom 3
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
L03 Celulitída – flegmóna 2
L08 Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva 1
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 5

 

I. Črevné nákazy:

 • 2 kampylobakteriálneenteritídy u 26 roč. muža a 18 roč. ženy,
 • 2 klostrídiovéenteritídy u 77 a 98 roč. žien, po ATB liečbe, jedná sa o nozokomiálne nákazy (NN),
 • 2 rotavírusovéenteritídy zistené u 2 a 6 mesačných detí.

II.Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy:

 • 3 prípady pneumónii u osôb nad 75 rokov (NN),
 • 5 prípadov ochorení na COVID-19,v 4 prípadoch ochoreli dospelé osoby, v jednom prípade 14 roč. dieťa,
 • 2 prípady infekcií HDC u 90 roč. ženy a 38 roč. muža ( NN),
 • 4 ochorenia na ovčie kiahne u detí do 10 rokov veku,
 • 1 ochorenie na herpes zooster u dospelej osoby.

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc:

 • 5 prípadov ochorení na svrab u osôb z minoritnej skupiny obyvateľstva,
 • 1 pedikulóza u dieťaťa s minoritnej skupiny obyvateľstva,
 • 2 celulitídy – flegmóny u osôb nad 60 rokov (NN ),
 • 1 lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva u 73 roč. pacientky (NN).

VII. Ostatné nákazy :

 • 1x infekcie močových ciest – NN
 • 1x infekcia po výkone – NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené.

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: 1 úmrtie u pacienta s COVID-9.