Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 42. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 1
A040 Infekcia entero patogénnymi Escherichiacoli 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 1
A080 Rotavírusová enteritída 2
A46 Ruža – erysipelas 1
B86 Svrab – scabies 1
H60 Zápal vonkajšieho ucha 1
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
J40 Bronchitída neurčená ako akút. al. chron. 1
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1
N300 Akútna cystitída 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 3

I. Črevné nákazy: 

 • 1 salmonelová enteritída hlásená u 2 roč. dieťaťa,
 • 1 infekcia entero patogénnymi Escherichiacoli u 1 roč. dieťaťa,
 • 1enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile u86 roč. osoby, hlásená ako NN,
 • 2rotavírusovéenteritídy u 2 a 5 mes. detí.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

 • 1 nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest u dospelej osoby, hlásená ako nozokomiálna nákaza ( NN ),
 • 1 bližšie neurčená pneumónia u 82 roč. osoby, hlásená ako NN,
 • 1 bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická u 74 roč. osoby, hlásená ako NN.
 • 3 hlásenia na COVID-19 u 47 roč. osoby a u dvoch osôb nad 65 rokov, v 2 prípadoch sa jednalo o NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

 • 1x ruža- erysipelas u 60 roč. osoby,
 • 1x svrab – hlásený u 51 roč. osoby,
 • 1 kožný abces u 73 roč. osoby, hlásený ako NN.

VIII. Ostatné nákazy

 • 1 zápal vonkajšieho ucha u 1 roč. dieťaťa,
 • 1 akútna cystitída u dospelej osoby, hlásené ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.