Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 43. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A040 Infekcia enteropatogénnymi Escherichiacoli 1
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 3
A080 Rotavírusová enteritída 1
A46 Ruža – erysipelas 1
B378 Kandidóza iných miest 1
J152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus 1
J40 Bronchitída neurčená ako akút. al. chron. 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 10

I. Črevné nákazy: 

  • 1 infekcia entero patogénnymi Escherichiacoli u 0mesačného dieťaťa,
  • 3 enterokolitídy zapríčinené Clostridiumdifficile u osôb nad 65 rokov, dve hlásené ako NN,
  • 1 Rotavírusová enteritída u 1 mesačného dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

  • 1pneumónia vyvolaná Staphylococcus u 68 roč. osoby, hlásená ako NN,
  • 1 bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická u 37 roč. osoby, hlásená ako NN,
  • 10 hlásení na COVID-19 z toho 8 prípadov hlásených ako lokálna epidémia z DSS, jednalo sa o 6 klientov a 2 pracovníkov,

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 1x ruža- erysipelas u 54 roč. osoby.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 kandidóza iných miest u 73 roč. osoby, hlásená ako NN,
  • 1 nešpecifikovaná cystitída u dospelej osoby,hlásená ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.