Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 44. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridiumdifficile 2
A080 Rotavírusová enteritída 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B778 Askarióza s inými komplikáciami 2
B86 Svrab – scabies 1
J039 Nešpecifikovaný akútny zápal mandlí 1
J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 1
J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 2
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 1

I. Črevné nákazy: 

 • 2 enterokolitídy zapríčinené Clostridiumdifficile u osôb vo veku 60 rokov a 75 rokov, jeden prípad hlásený ako NN,
 • 1Rotavírusová enteritída u 11 mesačného dieťaťa.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

 • 1 Zoster bez komplikácie u 28 roč. osoby,
 • 1 nešpecifikovaný akútny zápal mandlí u 88 roč. osoby, hlásený ako NN,
 • 1 nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest u 70 roč. osoby, hlásená ako NN,
 • 1 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky B u 54 roč. osoby,
 • 1 bližšie neurčená pneumónia u 47 roč. osoby, hlásená ako NN.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

 • 1 Svrab – scabies u 38 roč. osoby,
 • 1 Kožný absces, furunkul a karbunkul u 51 roč. osoby.

VIII. Ostatné nákazy

 • 2Askariózy s inými komplikáciami u detí vo veku dvoch a siedmych rokov,
 • 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta u dospelej osoby,hlásená ako NN.
 • 1 nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie u dospelej osoby.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.