Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 45. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 3
A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2
B86 Svrab – scabies 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 1
N300 Akútna cystitída 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 2
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 30

I. Črevné nákazy: 

  • 3 Salmonelové enteritídy u dospelých osôb,
  • 2 Kampylo bakteriálne enteritídy u detí do 1 roka života.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

  • 1 bližšie neurčená pneumónia u 56 roč. osoby, hlásená ako NN,
  • 30 prípadov ochorení na COVID – 19, v 28 prípadoch sa jednalo o lokálnu epidémiu v DSS.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 1 Svrab – scabies u 13 roč. chlapca.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 akútna cystitída u 71 roč. muža, hlásená ako NN,
  • 1 nešpecifikovaná cystitída u 70 roč. ženy, hlásená ako NN
  • 2infekcie močovej sústavy bez určenia miesta u dospelých osôb,hlásené ako NN.
  • 1 infekcia po výkone nezatriedená inde u 71 roč. muža, hlásená ako NN

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.